top of page

Šešios naujos kompozicijos, kompozitoriai ir šešios džiazo istorijos

Updated: Nov 9, 2023

(Scroll down for a version of this text in English)


„Vilnius JJAZZ Ensemble“ pristato naujausią savo koncepciją, akustinį šešių Lietuvos kompozitorių albumą Saxcess. Skaitmeninėse platformose albumą galima rasti nuo kovo trečiosios dienos. Autorinės K. Šarkaus, L. Janušaičio, L. Pilkausko, D. Petreikio, S. Šipavičiaus ir J. Jasinskio kompozicijos pasakoja skirtingas istorijas ir puikiai įrėmina ansamblio tikslą – atskleisti džiazo žanro muzikos įvairovę, spalvingumą ir vystyti džiazo kultūros vartojimą.


Kūrėjai džiazo scenoje yra praleidę daugybę vakarų ir naktų. Aranžuodami ir grodami įvairiuose muzikiniuose projektuose, kurdami autorinius džiazo kūrinius, ansamblio muzikantai neišvengiamai priartėjo prie dar vieno kompozicinio debiuto, nes tokio ansamblio Lietuvoje dar nebuvo, penki saksofonininkai ir vienas trombonininkas.


Šiame albume išryškėja platus žinomų atlikėjų kūrybinis spektras, kiekvienas muzikantas albumui sukūrė po vieną kūrinį, o tai leidžia klausytojų auditorijai pažinti džiazą iš skirtingų perspektyvų. „Saxess“ albumas – dovana Vilniaus miestui. Pirmasis albumo singlas „_ick” pasirodė sausio 25 d., per Vilniaus 700 metų jubiliejų. Kompozicijos autorius S. Šipavičius, publikai pažįstamas iš „Sheep Got Waxed“ ir Sheep Effect“ projektų, savo kūrinį vadina šokių muzikos klišių rinkiniu, pritaikytu labai neklišinei ansamblio sudėčiai. Pasak jo, klausantis kūrinio reiktų įsivaizduoti ir jausti 166 Bpm greičiu plakanti didįjį būgną, kurio neliko įrašius pučiamuosius.Kompozicijos „Luft“ autorius J. Jasinskis sako, jog šis kūrinys tai riba tarp kažko neapčiuopiamo ir konkretaus, nuo minties iki veiksmo, tai kaip skirtingas jausmas darant kažką panašaus – vaikščioti dugnu po vandeniu ir vaikščioti žeme. Kūrinys buvo rašomas kelionėje, būnant ore, ant žemės ir vėl ore. „Luft“ išvertus iš vokiečių kalbos reiškia oras, o iš muzikantų kalbos – pauzė, sustojimas, atsikvėpimas prieš pat pagrindinę temą.


Tuo tarpu „Source of Everything“ pasak D. Petreikio mokslo inspiruota muzika apie visatą, nežinomybę ir tyrinėjimus. L. Pilkauskas prisideda prie filosofinių kolektyvo mąstymų ir savo kūriniu „And the sun will shine when I see you again“ stengiasi perteikti netrukdomą idėjų ir minčių kelionę įvykstančią aplankius įkvėpimui.Autoriai paprašyti papasakoti apie kompozicijas, dalinosi ir juokingomis istorijomis. K. Šarkus pristatydamas savo kūrinį OBA prisipažino, jog OBA yra trumpinys Amsterdamo viešosios bibliotekos (Openbaare Bibliotheek Amsterdam). Saugodamas kilusias idėjas telefone, saksofonininkas jas pavadina lokacijų, kuriuose kilo idėjos vardais ir tokiu būdu „Saxcess“ albume atsirado kompozicija OBA. L. Janušaičio kompozicija romantišku pavadinimu „Gera mylėtis“ tai prieš daugiau nei du dešimtmečius grupės Empti įrašytos dainos "Gera mylėtis" melodinių motyvų re-harmonizacija ir plėtojimas įtraukiant ritmines variacijas bei improvizaciją.


Nuo būgnų iki vaikščiojimų po vandeniu ir visatos tyrinėjimų, pasirodo džiaze istorijų iš tiesų netrūksta. Kovo 11 ir 13 dienomis ansamblio idėjas galima išgirsti gyvai.
6 compositions, 6 composers, 6 stories


"Vilnius JJAZZ Ensemble" presents its latest concept Saxcess. An acoustic album by six Lithuanian composers. The album is available on digital platforms from the third of March. The compositions by K. Šarkus, L. Janušaitis, L. Pilkauskas, D. Petreikis, S. Šipavičius and J. Jasinskis tell different stories and perfectly frame the ensemble's goal - to reveal the diversity and color of jazz genre music and to develop the use of jazz culture.


The creators have spent many evenings and nights on the jazz scene. Arranging and playing in various musical projects, creating original jazz pieces, the musicians of the ensemble inevitably came close to another compositional debut, because there was no such ensemble in Lithuania yet, five saxophonists and one trombonist.


This album showcases a wide creative range of well-known artists, each musician has created one piece for the album, which allows the listening audience to get to know jazz from different perspectives. "Saxess" album is a gift to the city of Vilnius. The album's first single "_ick" was released on January 25, during the 700th anniversary of Vilnius. The author of the composition, S. Šipavičius, known to the public from the projects "Sheep Got Waxed" and "Sheep Effect", calls his piece a collection of dance music clichés, adapted to a very non-cliché ensemble. According to him, when listening to the piece, you should imagine and feel the big drum beating at a speed of 166 Bpm.


J. Jasinskis, the author of the composition "Luft", says that this piece is a boundary between something intangible and concrete, from thought to action, it's like a different feeling when doing the same thing - walking under water and walking on land. The work was written while travelling, in the air, on the ground and again in the air. Translated from German, "Luft" means air, and from the language of musicians, it means a pause, a stop, a breath right before the main theme.


Meanwhile, according to D. Petreikis, "Source of Everything" is science-inspired music about the universe, the unknown and the research into it. L. Pilkauskas contributes to the philosophical thinking of the collective and with his work "And the sun will shine when I see you again" tries to convey the unhindered journey of ideas and thoughts that occurs when one gets inspired.


The authors were asked to talk about the compositions so they also shared funny stories. While presenting his work OBA, K. Šarkus admitted that OBA is an abbreviation of Amsterdam Public Library (Openbaare Bibliotheek Amsterdam). While saving the ideas on the phone, the saxophonist names them after the locations where the ideas came from and thus the composition OBA appeared on the Saxcess album. L. Janušaitis's composition with the romantic title "Making love feels good" is a re-harmonization and development of the melodic motifs of the song "Making love feels good" recorded by a band named Empti more than two decades ago, it includes rhythmic variations and improvisation.


From drumming to walking underwater to exploring the universe, there really is no shortage of stories in jazz. On March 11 (Jazz Cellar) and April 13 (Tamsta), the ensemble's ideas can be heard live.151 views0 comments

Comments


bottom of page